AANPAK | Vertalen van wensen


“Een keukentafelgesprek, daar begin ik mee. Ontdekken wat de opdrachtgever echt wil. Goed luisteren en doorvragen. In gesprek gaan over wensen en samen naar de mogelijkheden kijken.”

WEBERontwerpt kijkt verder dan de ‘standaard’ oplossingen, zodat elke opdrachtgever een uniek ontwerp in handen krijgt. De ontwerpfase begint direct na het eerste gesprek. Tanja Weber werkt altijd meerdere opties uit. Op basis van het schetsontwerp is er een vervolggesprek. Samen worden keuzes gemaakt zodat een definitief ontwerp ontstaat. Soms is het wenselijk een extra uitwerking te maken voordat alle beslissingen genomen zijn. Het definitief ontwerp wordt tot in detail uitgewerkt. Voor essentiële elementen gebeurt dit tot in de millimeter. Tanja Weber: “Het is cruciaal dat het ontwerp wordt uitgevoerd zoals we dat voor ogen hebben. Een gedetailleerde uitwerking zorgt dat het ontwerp zijn kracht houdt.”

Wil je alleen een (schets)ontwerp? Of gaat het om meer, zoals werktekeningen, vergunningsaanvragen, aannemerselectie of bouwbegeleiding? In overleg worden concrete afspraken gemaakt over de invulling van de opdracht.
Meer weten over de aanpak van WEBERontwerpt? Twijfels of je een architect nodig hebt? Lees hier meer over de Architecten strippenkaart.
FOLLOW:

  WEBERontwerpt | Treek 54 | 3524 TB Utrecht | +31 (0)6 15183869 | info@weberontwerpt.nl ARCHITECTUUR + INTERIEUR